RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Höjd Direkt
Beskrivning Höjd Direkt ger möjlighet att fråga efter höjdvärde för enskilda punkter, samt punkter längs en linje eller punkter som bildar en polygon. Höjdvärden hämtas från den nationella höjdmodellen i form av ett grid med 1 m upplösning i rasterformat.
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status I drift
Nyckelord Höjdläge
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/hojd/v1/rest/schema/hojd/v1/hojd-schema-1.0.json
URI test https://services-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/hojd/v1/rest/schema/hojd/v1/hojd-schema-1.0.json
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/
URI deskriptor Tjänstens tekniska beskrivning finns att ladda ner på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/
URI schema
Skapades 2015-06-15
Senaste uppdaterad 2016-01-27
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
REST/JSON
REST/JSON