RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Beskrivning Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer. Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning i skalor mindre än 1:30 236. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Informationen som visas i tjänsten uppdateras minst kvartalsvis.
Villkor för nyttjande Creative Commons - Erkännande (CC BY, version 4.0)
Status I drift
Nyckelord kartor, geografi
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version 1.0.1
Inloggning och behörighet "http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestallgeodata/ Bestall-geodatatjanster/"
URI https://api.lantmateriet.se/open/topowebb-ccby/v1/wmts/token/<api-key>/?request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=wmts
URI test
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/
URI deskriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_twkvisningccby_v1.0.1.pdf
URI schema
Skapades 2015-07-01
Senaste uppdaterad 2018-06-27
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
WMTS
WMTS