RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Description Med våra visningstjänster kan du använda Lantmäteriets kartor i dina egna system eller applikationer. Visningstjänsterna går att kombinera med våra övriga geodatatjänster. Tjänsten ger tillgång till en topografisk webbkarta som är anpassad för skärmvisning i skalor mindre än 1:30 236. Kartinformationen visas med en harmoniserad kartografi mellan skalorna. Informationen som visas i tjänsten uppdateras minst kvartalsvis.
Conditions of use Creative Commons - Erkännande (CC BY, version 4.0)
Current state I drift
Keywords kartor, geografi
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version 1.0.1
Authentication "http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestallgeodata/ Bestall-geodatatjanster/"
URI https://api.lantmateriet.se/open/topowebb-ccby/v1/wmts/token/<api-key>/?request=GetCapabilities&version=1.0.0&service=wmts
URI test
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_twkvisningccby_v1.0.1.pdf
URI schema
Created 2015-07-01
Last updated 2018-06-27
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
WMTS
WMTS