RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Geografisk Indelning Direkt
Beskrivning En geodatatjänst som er tillgång till de geografiska indelningarna län och kommun samt distrikt och jordregistersocken. Informationen hämtas genom att ange typ av geografisk indelning samt identiet för respektive typ. Man kan hämta geografisk indelning med hela eller delar av angivet namn elle med hjälp av angiven geometri.
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status I drift
Nyckelord Geografiska indelningar, län, kommun, distrikt, jordregistersocken
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/geografiskindelning/v1/geografiskindelning-1.0.0.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/geografiskindelning/v1/geografiskindelning-1.0.0-ver.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/
URI deskriptor Tjänstens tekniska beskrivning: http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_geografisk_indelning_direkt_v1.0.0.pdf
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/geografiskindelning/v1/geografiskindelning-1.0.0.xsd
Skapades 2016-01-28
Senaste uppdaterad 2016-01-28
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst