RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Geografisk Indelning Direkt
Description En geodatatjänst som er tillgång till de geografiska indelningarna län och kommun samt distrikt och jordregistersocken. Informationen hämtas genom att ange typ av geografisk indelning samt identiet för respektive typ. Man kan hämta geografisk indelning med hela eller delar av angivet namn elle med hjälp av angiven geometri.
Conditions of use Avtal och ändamålsprövning krävs
Current state I drift
Keywords Geografiska indelningar, län, kommun, distrikt, jordregistersocken
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version 1.0
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/geografiskindelning/v1/geografiskindelning-1.0.0.wsdl
URI test http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/geografiskindelning/v1/geografiskindelning-1.0.0-ver.wsdl
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/
URI descriptor Tjänstens tekniska beskrivning: http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_geografisk_indelning_direkt_v1.0.0.pdf
URI schema http://namespace.lantmateriet.se/distribution/produkter/geografiskindelning/v1/geografiskindelning-1.0.0.xsd
Created 2016-01-28
Last updated 2016-01-28
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocolsThere are no protocols associated with this service.