RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Hydrografi Nedladdning
Beskrivning Hydrografisk information levererat enligt Inspire dataspecifikation eller för Svensk vattenstandard (dataspecifikation SS6370008:2015). Sjöar, vattendrag och avrinningsområden samt tillhörande information med anknytning till dessa t.ex. fors, damm och vattenfall.
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status I drift
Nyckelord Hydrografi
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version 1.0
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://download.lantmateriet.se/hydrografi/atom/v1
URI test http://download-ver.lantmateriet.se/hydrografi/atom/v1
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/nedladdnings--och-direktatkomsttjanster/geografisk-information/
URI deskriptor Teknisk beskrivning: http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_hydrografinedladdning_v1.0.pdf
URI schema Inspire Hydrografi Fysiskt Vatten: http://inspire.ec.europa.eu/schemas/hy-p/4.0/HydroPhysicalWaters.xsd
Skapades 2016-02-26
Senaste uppdaterad 2016-02-26
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
KommunikationsprotokollDet finns inga kommunikationsprotokoll associerade med denna tjänst