RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Allmänna kartor - Visning
Beskrivning Tjänsten ger tillgång till följande kartor i rasterform: GSD-Terrängkartan, GSD-Vägkartan, GSD-Fjällkartan och GSD-Sverigekartan. Varje karta har sitt eget utseende (manér) och lämpar sig för visning inom sitt skalområde. Aktualitet: GSD-Terrängkartan och GSD-Vägkartan uppdateras fyra gånger per år. De övriga kartbilderna uppdateras två gånger per år.
Villkor för nyttjande Creative Commons - Erkännande (CC BY, version 4.0)
Status I drift
Nyckelord Kartor, kartografi
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version v1.4
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI http://maps.lantmateriet.se/allmannakartor/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI test http://maps-ver.lantmateriet.se/allmannakartor/wms/v1?request=GetCapabilities&version=1.1.1
URI info http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Visningstjanster/
URI deskriptor http://www.lantmateriet.se/globalassets/kartor-och-geografisk-information/geodatatjanster/tekn_beskrivningar/tb_allmannakartorvisning_v1.4.pdf
URI schema
Skapades 2011-09-01
Senaste uppdaterad 2016-01-28
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
WMS
WMS