RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Belägenhetsadress Direkt
Description Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från fastighetsregistrets adressdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets adressdel innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress definieras enligt Svensk standard bland annat som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning. Information om adress kan hämtas genom att ange objektidentitet (UUID för adress eller fastighet). I svaret returneras informationen objektidentitet (UUID för belägenhetsadress) samt belägenhetsadressen med tillhörande attribut. Aktualitet Adressdelen i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om ny eller ändrad adress.
Conditions of use Avtal och ändamålsprövning krävs
Current state I drift
Keywords adress, husnummer
Availability Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Service version v4.0
Authentication http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/belagenhetsadress/v4
URI test https://services-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/belagenhetsadress/v4
URI info http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Fastighetsinformation-Direkt/#faq:Adress-Direkt
URI descriptor http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Fastighetsinformation-Direkt/#faq:Adress-Direkt
URI schema https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/belagenhetsadress/v4/schema/belagenhetsadress-4.0.0.xsd https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/belagenhetsadress/v4/schema/belagenhetsadress-4.0.0.json
Created 2011-09-01
Last updated 2016-11-08
Organization
Organization name Lantmäteriet
E-mail kundcenter@lm.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML