RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Tjänst

Generell information
Namn Belägenhetsadress Direkt
Beskrivning Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från fastighetsregistrets adressdel när du behöver den. Tjänsten består av ett antal fördefinierade delar som kan hämtas tillsammans eller var och en för sig. Fastighetsregistrets adressdel innehåller uppgifter om så kallade belägenhetsadresser. En belägenhetsadress definieras enligt Svensk standard bland annat som ett sätt att ange en plats utan att använda koordinater. Belägenhetsadressen kan ha viss tilläggsinformation, till exempel postnummer, postort, populärnamn och adressplatsanmärkning. Information om adress kan hämtas genom att ange objektidentitet (UUID för adress eller fastighet). I svaret returneras informationen objektidentitet (UUID för belägenhetsadress) samt belägenhetsadressen med tillhörande attribut. Aktualitet Adressdelen i fastighetsregistret uppdateras av respektive kommun så snart kommunen tar beslut om ny eller ändrad adress.
Villkor för nyttjande Avtal och ändamålsprövning krävs
Status I drift
Nyckelord adress, husnummer
Tillgänglighet Tillgänglig dygnet runt med begränsad support. Läs mer på: http://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Driftuppfoljning/ Information om driftstörningar: http://www.lantmateriet.se/sv/Om-Lantmateriet/Om-oss/Kontakta-oss/Tekniska-fragor/Driftinformation/
Tjänstens version v4.0
Inloggning och behörighet http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Bestall-geodata/Bestall-geodatatjanster/
URI https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/belagenhetsadress/v4
URI test https://services-ver.lantmateriet.se/distribution/produkter/belagenhetsadress/v4
URI info http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Fastighetsinformation-Direkt/#faq:Adress-Direkt
URI deskriptor http://www.lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk-information/Geodatatjanster/Fastighetsinformation-Direkt/#faq:Adress-Direkt
URI schema https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/belagenhetsadress/v4/schema/belagenhetsadress-4.0.0.xsd https://services.lantmateriet.se/distribution/produkter/belagenhetsadress/v4/schema/belagenhetsadress-4.0.0.json
Skapades 2011-09-01
Senaste uppdaterad 2016-11-08
Organisation
Organisations namn Lantmäteriet
E-post kundcenter@lm.se
KontakterDet finns inga kontakter associerade med denna tjänst
Kommunikationsprotokoll
SOAP
SOAP
XML/GML
XML/GML