RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Förfrågan företagsuppgifter - utlämnande av offentliga uppgifter om företag
Description Offentlig förvaltning (stat, kommun och landsting) kan hämta offentliga företagsuppgifter som kan användas för kontroll vid offentlig upphandling och löpande kontroller under avtalstiden av anbudsgivare och leverantörer.
Conditions of use Uppgifter får endast lämnas ut till statliga och kommunala myndigheter. Myndigheterna kan anlita ett ombud, servicebyrå för att hämta uppgifterna.
Current state I drift
Keywords företagsuppgifter, arbetsgivare, moms, F-skatt, restförda skulder
Availability vardagar 08.00 - 19.00
Service version 1.0
Authentication steriacertifikat
URI URI Saknas
URI test
URI info http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/forfraganforetagsuppgifter.4.50a6b4831275a0376d380001749.html
URI descriptor
URI schema http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/fr/
Created 2011-09-01
Last updated 2011-09-22
Organization
Organization name Skatteverket
E-mail huvudkontoret@skatteverket.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
SHS, e-transport
SHS, e-transport