RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Navet
Description Folkbokföringsuppgifter kan erhållas som någon av följande tjänster: ändringsavisering, urval,slumpmässigt urval, ändringsavisering/urval mot infil, Web Services - ePersondata
Conditions of use Endast för myndigheter
Current state I drift
Keywords folkbokföringsuppgifter, personuppgifter, ålder, födelsetid, medborgarskap, kön
Availability alla dagar dygnet runt utom lördag kl. 20.00-20.10.
Service version 1.0
Authentication
URI URI Saknas
URI test
URI info http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/formyndigheterkommuner/navet.4.18e1b10334ebe8bc80001754.html
URI descriptor
URI schema http://xmls.skatteverket.se/se/skatteverket/folkbokforing/
Created 2011-09-01
Last updated 2011-09-22
Organization
Organization name Skatteverket
E-mail huvudkontoret@skatteverket.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
SHS, e-transport
SHS, e-transport
SOAP
SOAP