RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name SPAR
Description Statens personadressregister är ett offentligt register som omfattar alla personer som är folkbokförda i Sverige, både svenska och utländska medborgare. I registret ingår även personer som erhållit samordningsnummer och vars identitet är fastställd. För att använda SPAR-tjänsterna på internet behövs e-legitimation.
Conditions of use Användare av SPAR och av information från SPAR måste följa villkoren för SPAR-tjänster, vilket bland annat omfattar att behandla personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Innehåll i och användning av SPAR framgår också av lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret och förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret. Ytterligare villkor anges i respektive tillstånd för användande av SPAR. För att använda tjänsterna på internet behövs en e-legitimation.
Current state I drift
Keywords personuppgifter, namn, adress, personsökning, direktreklamspärr
Availability Dygnet runt alla dagar om året. Ett servicefönster då tjänsterna kan tas ner för underhåll finns natten mellan söndag och måndag.
Service version 1.0
Authentication
URI URI Saknas
URI test
URI info http://www.statenspersonadressregister.se/download/18.3a3cce2312cd17e234f8000479/SPAR_Systemgranssnitt.pdf
URI descriptor
URI schema http://www.statenspersonadressregister.se/Filarkiv/XMLSchema/20110307/SPARPersonsokningFraga.xsd
Created 2011-09-01
Last updated 2011-09-22
Organization
Organization name Skatteverket
E-mail huvudkontoret@skatteverket.se
ContactsThere are no contacts associated with this service.
Service protocols
Dubbelriktad SSL
Dubbelriktad SSL
HTTPS
HTTPS
XML
XML
SOAP
SOAP
WSDL
WSDL