RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Grundfråga fordonsuppgifter
Description Sökning med registreringsnummer som inparameter I svaret visas fordonets grunddata: ägarförhållanden, chassinummer, skatteförhållanden, besiktningsförhållanden samt eventuell notering om leasing, kreditköp eller om det är direktimporterat. Transportstyrelsen kan i vissa fall medge att personnummer utlämnas.
Conditions of use Tjänsten tillhandahålls via, en av Transportsyrelsen godkänd, informationsförmedlare, till användare vilken medges sådan direktåtkomst som avses i 8 § i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Current state I drift
Keywords Fordonsuppgifter, reglerade ändamål
Availability Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar förutom vid förannonserade servicefönster 1 gång per månad.
Service version 1.0
Authentication Lämnas efter godkänd ansökan
URI Lämnas efter godkänd ansökan
URI test Lämnas efter godkänd ansökan
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Vagtrafikregistret/Direktanmal-och-sok-i-vagtrafikregistret/
URI descriptor Lämnas efter godkänd ansökan
URI schema Lämnas efter godkänd ansökan
Created 2011-09-02
Last updated 2011-09-22
Organization
Organization name Transportstyrelsen
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Systemförvaltare
Ann-Christine Olsson
0771-503 503
finns@ej
Service protocols
SOAP
SOAP