RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Fordonsinnehav
Description Sökning med person- organisationsnummer som inparameter I svaret visas fordonsinnehav tillsammans med uppgift om fordonens fabrikat, status ev leasing. Transportstyrelsen beslutar om tillstånd att söka på personnummer.
Conditions of use Tjänsten tillhandahålls via, en av Transportsyrelsen godkänd, informationsförmedlare, till användare vilken medges sådan direktåtkomst som avses i 8 § i lagen (2001:558) om vägtrafikregister.
Current state I drift
Keywords Fordonsinnehav, reglerade ändamål
Availability Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar förutom vid förannonserade servicefönster 1 gång per månad.
Service version 1.0
Authentication Lämnas efter godkänd ansökan
URI Lämnas efter godkänd ansökan
URI test Lämnas efter godkänd ansökan
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Vagtrafikregistret/Direktanmal-och-sok-i-vagtrafikregistret/
URI descriptor Lämnas efter godkänd ansökan
URI schema Lämnas efter godkänd ansökan
Created 2011-09-02
Last updated 2011-09-22
Organization
Organization name Transportstyrelsen
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Systemförvaltare
Ann-Christine Olsson
0771-503 503
finns@ej
Service protocols
SOAP
SOAP