RSS-Feed New services
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning by Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt by Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Service updates
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Service

General info
Name Kontrollbesiktning
Description Tjänsten innehåller möjlighet till sökning på registreringsnummer/chassinummer. I svaret visas uppgifter om fordonet, dess tekniska data samt besiktningsuppgifter. Möjlighet finns att registrera besiktningsutfall.
Conditions of use Tjänsten tillhandahålls till de av Swedac ackrediterade besiktningsorgan.
Current state I drift
Keywords Kontrollbesiktning
Availability Tjänsten finns tillgänglig dygnet runt alla dagar förutom vid förannonserade servicefönster som regleras via SLA.
Service version 2.0
Authentication Lämnas efter godkänd ansökan
URI Lämnas efter meddelande om accepterad offert från Swedac
URI test Lämnas efter meddelande om accepterad offert från Swedac
URI info http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Kontrollbesiktning/
URI descriptor Lämnas efter meddelande om accepterad offert från Swedac
URI schema Lämnas efter meddelande om accepterad offert från Swedac
Created 2011-09-02
Last updated 2011-09-22
Organization
Organization name Transportstyrelsen
E-mail kontakt@transportstyrelsen.se
Contacts
Role
Name
Telephone
E-mail
Systemförvaltare
Karin Nordberg
0771-503 503
finns@ej
Service protocols
SOAP
SOAP