Service

Service Title
Description
Keywords
Service Provider
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat ""Administrative units"". Tjänst innehållan...gräns, förvaltningsområden
Den innehåller adresser enligt Inspires specifikation och består av: - kommun/kommundel - adres...adess, husnummer
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Addresses (Adresser). Tjänsten innehåller l...adess, husnummer
AFLI är en elektronisk kanal för uppgiftsutlämnande från Arbetsförmedlingen. AFLI har som uppgi...Ekonomiskt försörjningsstöd, ArbetssokandeInfo,
Tjänsten ger tillgång till följande kartor i rasterform: GSD-Terrängkartan, GSD-Vägkartan, GSD-Fj...Kartor, kartografi
Anmälan sker med registreringsnummer som inparameter. Det finns möjlighet att anmäla diverse förä...
API för att göra uttag ur Sveriges Statistiska Databaser
Apotekslista human respektive djur används av vården främst för att skicka e-recept. Apotekslisto...Apotekslista, Recept, Apotek, e-recept
Tjänst som tillhandahåller kontaktinformation om Arbetsförmedlingens kontor. Sök efter kontor i e...Arbetsförmedlingskontor
Tjänst som tillhandahåller Arbetsförmedlingens platsannonser Med API Platsannons är det möjligt ...Lediga jobb, platsannons
Avisering av dagens registrerade händelser i Bolagsverkets register via ftp-server. Posttyp, bevaka, händelser, uppdateringar, baslyft, ftp
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om adresser från fastighetsregistrets adressdel när ...adress, husnummer
Tjänsten Beskattningsuppgifter är en tjänst för kommunernas socialnämnder där de kan hämta vissa ...Beskattningsuppgifter, intäkt av kapital, överskott av kapital, överskjutande skatt
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel n...byggnad, fastighet, hus, konstruktion, byggnadsanvändning, byggnadsyta, byggnadsnamn
Tjänsten ger möjlighet att hämta information om byggnader från fastighetsregistrets byggnadsdel n...byggnad, hus, konstruktion, byggnadsyta
Visningstjänst enligt EU-direktivet Inspire för temat Building (Byggnad). Tjänsten innehåller byg...byggnad, hus, konstruktion, byggnadsyta
Applikation som via fasta rapporter med vissa urvalsmöjligheter visar den djursjukdata som samtli...djursjukdata
Används av privata veterinärer för insändande av textfiler med djursjukdata, dvs. förrättningsjou...djursjukdata
Tjänsten används för att skicka vidare e-recept från applikationen Vet@ Journal till Apoteken Ser...erecept, veterinär, djur
eAvverka är en tjänst där skogsföretag kan skicka in anmälan resp. ansökan om tillstånd till avve...Avverkning