RSS-Feed Nya tjänster
2016-02-26
Hydrografi Nedladdning från Lantmäteriet
2016-01-28
Geografisk Indelning Direkt från Lantmäteriet
2015-07-01
RSS-Feed Ändrade tjänster
2018-06-27
Topografisk webbkarta Visning, översiktlig.
Version: 1.0.1 Status: I drift
2017-09-04
Inskrivning direkt
Version: v2.1.1 Status: i drift
2017-05-12
Ortofoto Visning
Version: 1.4.1 Status: I drift

Om Tjänstekatalogen

Tjänstekatalogen är en central katalog för Sveriges alla myndigheter och offentliga aktörer. Katalogen tillhandahåller de uppgifter som behövs för att hitta, förstå, publicera och nyttja respektive tjänst.
De typer av tjänster som ska finnas samlade är:

  • bastjänster för informationsförsörjning
  • infrastrukturella tjänster

Tjänstekatalogen är tänkt att vara ett givet stöd för IT-arkitekter, verksamhetsutvecklare och systemutvecklare att hitta befintliga, se påbörjade initiativtaganden och ta fram nya tjänster.


Vanliga frågor och svar se tjänstkatalogens FAQ.


Tjänstekatalogens första version produktionssattes 2011-09-23 och är under ständig utveckling. Lämna gärna synpunkter och idéer på vidareutvecklingsförslag här.


Är du tjänsteproducent och har tjänster att publicera hittar du information och mall för inrapportering här.